Auta do ślubu, zabytkowe samochody, Rolls-Royce, Silver Cloud, Warszawa, Pałac ślubów, ImperialCars.pl

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania co do warunków wynajmu auta do ślubu lub świadczenia usług przez ImperialCars.pl napisz lub zadzwoń do nas.
Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania!

Warunki wynajmu auta do ślubu w ImperialCars.pl

Wszystko co powinieneś wiedzieć zanim wypożyczysz zabytkowe auta do ślubu.

IMPERIALCARS podstawi we wskazane przez Zleceniodawcę miejsce wybrany przez Zleceniodawcę samochód . Gdyby podstawienie wybranego przez Zleceniodawcę samochodu stało się niemożliwe w skutek działania sił i zdarzeń niezależnych od IMPERIALCARS, Zleceniodawca zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. IMPERIALCARS dołoży wszelkich starań aby podstawić Zleceniodawcy inny samochód z oferty IMPERIALCARS w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Gdyby z takiej zamiany wynikała dla Zleceniodawcy różnica w cenie usługi, nie będzie ona Zleceniodawcy naliczona. Gdyby Zleceniodawca w skutek niemożliwości podstawienia wybranego samochodu chciał zrezygnować z usługi świadczonej przez IMPERIALCARS wszelkie jego płatności związane z usługą na rzecz IMPERIALCARS zostaną zwrócone Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić sprawny kontakt ze sobą lub osobą powiązaną ze Zleceniodawcą na okolicznosć nieprzewidzianych sytuacji.

Podstawienie wybranego przez Zleceniodawcę samochodu w wybranym przez Zleceniodawcę miejscu i czasie oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi. Usługa trwa do czasu zwolnienia samochodu przez Zleceniodawcę.

IMPERIALCARS podstawi zleceniodawcy we wskazane miejsce samochód sprawny technicznie, zatankowany w ilości umożliwiającej pokonanie zaplanowanego dystansu bez konieczności uzupełniania paliwa podczas usługi. IMPERIALCARS podstawi zleceniodawcy samochód w stanie czystym, uprzątniętym. Gdyby podczas świadczenia usługi doszło do zabrudzenia samochodu z przyczyn pogodowych, obsługa IMPERIALCARS zadba o oczyszczenie samochodu bezpłatnie.

Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać wszelkich starań aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia samochodu wskutek własnego działania i działania osób z nim powiązanych.

Zleceniodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby nie doprowadzić do zniszczenia samochodu i jego wnętrza wskutek działań własnych i osób z nim powiązanych. Gdyby jednak takie zniszczenie miało miejsce zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy i przywrócenia stanu przed zdarzeniem.

Uwaga. Informujemy, że oferowane przez IMPERIALCARS samochody są obiektami historycznymi, przedstawiającymi znaczną wartość kolekcjonerską, a niektóre z nich oznaczone specjalnymi tablicami rejestracyjnymi właściwymi dla pojazdów zabytkowych stanowią wartość zabytkową chronioną prawem.

IMPERIALCARS zapewni Zleceniodawcy obsługę ubraną stosownie do okoliczności zlecenia.

IMPERIALCARS dołoży wszelkich starań aby zlecenie Zleceniodawcy wykonać z najwyższą starannością.